Životaběhy autorů

Martin Groman (1976)
Novinář, publicista a „doktor přes staré noviny“ působící na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK a na MUP. Jinak též předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky, autor textů a knih o starých, původních komunistech a jejich zmařených iluzích – například o Františku Krieglovi (2023). Druhou nohou stojí v rybníku obsahového marketingu, editování a copywritingu. 

Michal Stehlík (1976)
Historik-slovakista. Začínající s tématem česko-slovenských vztahů, postupující přes zákruty komunistického Československa až k obecnému mudrování o dějinách. Autor knih a výstav. Učí již třetí dekádu za katedrou vysoké školy. Svůj svět dělí mezi katedru a muzea – kdysi dávno řídil filosofickou fakultu, kde nyní garantuje obor Muzejní studia a aktuálně vede Památník národního písemnictví. Svět s údivem objevuje mimo jiné i očima osmi potomků.